Villa aan de Gronauscheweg

Printen

Waar nu het gazon de ingang van het Ned. Herv. Rusthuis siert, stond eens het woonhuis van de heer Ben ter Kuile.

Gronausche weg.

1908

1900 €