R. K. Ziekenhuis, pentekening.

Printen
Onvoorstelbaar dat ongeveer 140 jaar geleden de zienhuisarbeid in onze stad, nu zo vol welvaart. een aanvang nam. De R.K. ziekenverpleging dateert van 1889 lazen wij het herdenkingsboek van 1959 en de vereniging Ziekenzorg startte in 1896 haar zegenrijke werk, volgens het boek van 1946. * Drie zusters van congregatie van het Sint-Nicolaasgesticht in Noord Deurningen Bij Denekamp verpleegden hun eerste patiënten in de pastorie van de Jacobuskerk. dit waren de Kapelaan en de huishoudster van de deken-pastoor S.A.H. Meurkens. Zij mochten herstellen van een tyfusziekte. Ledikanten waren nier voor handen. De verpleegsters sliepen in dekens op de vloer. Milddadige helpers zorgden later voor lakens en financiën.

Een pentekening gemaakt in 1912.

* De verzorging van zieken in afzonderlijke inrichtingen begon in 1872, toen gemeenten bij wet werden verplicht voorzieningen te treffen voor lijders aan besmettelijke ziekten. Zowel de gemeente Enschede als de gemeente Lonneker bouwde toen een ziekenhuis, op de zogenoemde. "Konijnenberg", een terrein achter dat van het Oudemannenhuis. Beide ziekenhuizen werden gebouwd voor een bedrag van f 2.200,‒tot f 2.500,‒. De ziekenoppasser, tevens huismeester, in het Enschedese ziekenhuis ontving per patiënt f 1,50 per dag voor de verzorging, f 0,25 per dag voor verwarming en verlichting en een toeslag van 20% boven de winkelprijs op verplegingsartikelen. 

 

KONIJNENBERG

Toelichting

Vervallen

Beschrijving

Van de Molenstraat n.-waarts tot de Visserij (niet officieel vastgesteld; de benaming is er derhalve door de volksmond aan gegeven).

Geschiedenis

Volgens het besluit van 14 augustus 1889 maakte deze straat deel uit van het Schurinksvoetpad; bij besluit van 27 april 1899 vastgesteld als "Visserijstraat".
RK-ziekenhuis-1912-66e74a72.jpgRK-ziekenhuis-1912-66e74a72.jpg

1912

1900 €