Parkweg opgang Station met Tram

Printen
Deze kaarten werden gratis uitgedeeld aan de doortrekkende oorloggevangenen door het Comit? van opvang. With compliments from the committee for the reception of English and French prisoners-of war, at Enschede (Holland)
Geen afbeelding ingesteld

1918

1900 €