Markt

Printen
Op dinsdagmorgen en zaterdagmiddag ging het er heel wat bedrijviger toe op het mime plein rondom de Grote Kerk door de marktdrukte met zijn kramen, karren, wagens en een enkele auto. Met de fiets aan de hand konden de kopers rustig langs de uitgestalde waren lopend Boeren uit de omgeving brachten hun produkten aan de man. De kleinhandel had een overwegend plaatselijke functie. Toch was deze markt belangrijk genoeg om ruim vier eeuwen (sinds 1517) op dezelfde plaats de bewoners van "Stad en Land" als ontmoetingspunt te gerieven.

Het recht om op "Dingdaags" markt te houden is al heel oud. Tot 1950 stonden er kramen voor textiel en op zaterdag ook groente en vis (3 ct., een stoombukking van Vrouw Rilman !). Geziene figuren als H. Goedhart - oneerbiedig "de Maotjor" genoemd - oefenden met vakmanschap hun dienend beroep uit. Plaagversje: "Urrebach, die vieze vent, vangt de vlooien uit zijn hemd, bindt ze aan een touwtje, geeft ze aan zijn vrouwtje, die bakt ze dan in de pan, 's avonds smullen zij er lekker van".

1912

1900 €