Nieuwste aanwinsten

1920-1929

Goolkatenweg, 't Zwik.
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal: 1929
 • Toegevoegd op: maandag 30 april 2018
Goolkatenweg.
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal:
 • Toegevoegd op: zaterdag 14 januari 2023
Groeten Uit Enschede
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal: 1928
 • Toegevoegd op: zaterdag 30 augustus 2008
Groeten uit Enschede.
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal: 1921
 • Toegevoegd op: donderdag 03 juni 2010
Groeten uit Enschede.
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal: 1921
 • Toegevoegd op: zaterdag 05 november 2011
Groeten uit Enschede.
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal: 1925
 • Toegevoegd op: maandag 03 februari 2020
Groeten uit Enschede.
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal:
 • Toegevoegd op: zondag 15 maart 2020
Groeten Uit Glanerbrug
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal: 1927
 • Toegevoegd op: zondag 26 oktober 2008
Gronau textielfabriek.
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal: 1929
 • Toegevoegd op: zaterdag 18 december 2010
Gronauschestraat met Tram
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal: 1923
 • Toegevoegd op: vrijdag 19 september 2008
Gronauschestraat ri. Langestraat
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal: 1928
 • Toegevoegd op: zondag 07 juni 2009
Gruss aus Glanerbrücke an der Holl. Grenze.
 • Periode: 1920-1929
 • Jaartal: 1923
 • Toegevoegd op: maandag 09 januari 2023