Lonnekermeer

Printen

Meren, beken, vennen, bos, heide én libellen rond een historisch landhuis, dat is Landgoed Lonnekermeer. Een waterrijk natuurgebied ten noordoosten van Hengelo waar we zuinig op zijn vanwege de bijzondere dieren en planten die er voorkomen. En ook vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebied; het is een landgoed dat ooit een Twentse textielfabrikant als eigenaar had.

Geschiedenis Lonnekermeer

Het Lonnekermeer is gevormd in de voorlaatste ijstijd, zo'n 100.000 jaar geleden. Het natuurgebied ligt precies op de grens van de stuwwal van Oldenzaal en het bekken van Hengelo, waar het ijs grote delen van de bodem wegschraapte. Nog steeds is het patroon te zien van de beken met kwelwater die uit de stuwwal stroomden.

Gordel van landgoederen uit de 19e eeuw

Het Lonnekermeer maakt deel uit van een gordel van 19e-eeuwse landgoederen rondom Enschede en Oldenzaal. De meeste daarvan zijn aangelegd tussen 1880 en 1930, de hoogtijperiode van de Twentse textielindustrie, en hadden een Twentse textielfabrikant als eigenaar. Deze zogenoemde 'Landgoederen van Textiel' lagen destijds in een uitgestrekt landschap met heidevelden, buurtschappen en essen. Vanaf het moment dat de eigenaren de grond commercieel gingen exploiteren, veranderde het landschap drastisch.

De oeverbegroeiing van de meren en het ven op Landgoed Lonnekermeer is inmiddels weer een El Dorado voor veel dieren en insecten, waaronder de zeldzame gevlekte witsnuitlibel. Andere bijzondere planten en dieren die je tegenkomt zijn bijvoorbeeld de glassnijder, vroege glazenmaker, grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder, heideblauwtje, levendbarende hagedis, heidesabelsprinkhaan en blauwgraslanden (hooimaatjes), vochtige heide, droge heide en heischraal grasland.

1962

2000 €