Hoedemakersplein

Printen

Naar het hoedemakerfonds, gesticht door Herman Hoedemaker 1733 - 1814.

Het plein tussen de Brammelerstraat, Nijverheidstraat, Van Galaenstraat, Maarten Harpertsz. Tromplaan en Piet Hein

Naar het "Hoedemakersfonds" dat in 1812 door Herman Hoedemaker, 1733-1814, werd gesticht; hij was in 1773 gemeensman (oefende in vroeger tijden toezicht uit op het beheer der schepenen) te Enschede en was eigenaar van gronden in de Stadsweide, uit de opbrengst waarvan hij dit Fonds stichtte. Het is voor verarmde familieleden en arme stadgenoten destijds van weldadige strekking geweest (19 februari 1907 voormalig Enschede).

Het voormalige kantoor van de Twentse BANK is in 1908 gebouwd naar ontwerp van G. Beltman in opdracht van mr. Benjamin Willem Blijdenstein (1839-1914). Blijdenstein kwam uit een familie van industriëlen uit de doopsgezinde hoek. Na de afscheiding met België (1839) werd het toenmalige Nederlands-Indië het afzetgebied van Twentse "katoentjes". Vlot geldverkeer tussen Londen, Amsterdam en Enschede was hierbij een vereiste. In alle drie steden werd daartoe in 1861 een bank opgericht onder de naam Twentse Bankvereniging. Uit een fusie met de Nederlandse Handelmij is de ABN ontstaan.

Op een gevelsteen zijn de wapens van de familie en van Enschede afgebeeld. De Blijdensteins waren van oudsher hoedemakers, waaraan het plein zijn naam te danken heeft.

Geen afbeelding ingesteld

1909

1900 €