Glanerbrug grensovergang met tram.

Printen
De oude donkere tram is hier het symbool van de moderne tijd. Het is nog een motorrijtuig met een conducteur en een wagenbestuurder. Later zou uit overwegingen van rentabiliteit de eenmanswagen worden ingevoerd. De bestuurder met zijn mooie pet is een jongen van de T.E.T. (Zie ook: Enschede in oudeansichten deel1, bladzijde 102.) Op het bord staat te lezen dat de .Bezirks-Kommandatur" in Ahaus zetelt. Het bruggetje over dat glanzend rivierke, met dat smalle streepje dat ze de grens noemen, symboliseert de rustieke oude tijd. Vaag is nog het allereerste kapelletje van de broeders Redemptoristen te zien.

Het bord geeft aan Stadt Gronau, Kreis Ahaus, Rg-Berzirk M?nster, Bez-Kommando Goesveld, Bezirkfeldwebel in Ahaus. Dit voor alle duidelijkheid. Rechts het Redemtoristenklooster. De tram stond op zijn eindpunt.

Glanerbrug-grens-tram-1911-a700e2c9.jpgGlanerbrug-grens-tram-1911-a700e2c9.jpg

1911

1900 €