Brug bij Lochem.

Printen
Brug bij Lochem. Let de twee paardenwagens op de brug.