Brug bij Goor.

Printen
De brug bij Goor over het Twentekanaal.

1956

2000 €