Van Loenshof.

Printen
Het van Loenshof is wellicht één van de plaatsen in de binnenstad van Enschede waar vanaf de tweede wereldoorlog ingrijpende stedelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.Het Van Loenshof was in de vorige eeuw een van de toegangspoorten tot het stadscentrum van Enschede. Het Van Loenshof is vernoemd naar de middeleeuwse havezate “Borgh Enschede” die in de omgeving van het huidige van Loenshof heeft gelegen en bewoond werd door de familie van Loen. Na de brand van 1750 werd het huis dat Van Loenshof heette, niet herbouwd. Oorspronkelijk was de straat vanaf het stadhuis tot aan de Walsstraat de van Loensstraat. In 1925 werd de naam gewijzigd in Windbrugplein terwijl de brede uitmondig van de toenmalige kerkgang [ nu Windbrugstraat] het van Loenshof heette.
Geen afbeelding ingesteld

1960

2000 €