De Ruyterplein Bisschopstraat

Printen
De stadswei was geen goed geschikt landschap voor graanverbouw. De lager gelegen gronden zullen zijn gebruikt als weilanden, waarop men vanuit de stad het vee liet grazen, dat 's avonds weer door de Veldpoort naar binnen ging. Nog voor de eerste wereldoorlog begon men hier met de aanleg van het villapark. Het ene huis moest nog mooier worden dan het andere. Ook kwamen er diverse scholen, zoals de Prinsescholen, links achter het huis van dokter Verbeek. Rechts is de ambtswoning van de burgemeester, waar Sint-Nicolaas altijd logeerde. In het midden staat het standbeeld van dr. Alphons Ariens,

Later is dit het Ariënsplein geworden (1979). Rechts de burgermeesterswoning en links de tuin van katholieke ziekenhuis. Deze foto is eerder gebruikt voor ansichtkaart str1500.

str1501-De-ruyterplein-1940-ec17cb84.jpgstr1501-De-ruyterplein-1940-ec17cb84.jpg

1940

1900 €