Hoedemakerplein.

Printen
Naar het hoedemakerfonds, gesticht door Herman Hoedemaker 1733 - 1814.
Het plein tussen de Brammelerstraat, Nijverheidstraat, Van Galenstraat, Maarten Harpertsz. Tromplaan en Piet Heinstraat.
Naar het "Hoedemakersfonds" dat in 1812 door Herman Hoedemaker, 1733-1814, werd gesticht; hij was in 1773 gemeensman (oefende in vroeger tijden toezicht uit op het beheer der schepenen) te Enschede en was eigenaar van gronden in de Stadsweide, uit de opbrengst waarvan hij dit Fonds stichtte. Het is voor verarmde familieleden en arme stadgenoten destijds van weldadige strekking geweest.
Geen afbeelding ingesteld

1927

1900 €