Enschede Parkweg Hengeloschestraat.

Printen
Rechts de Parkweg, links de Stationsweg en op de eind de (korte) Hengelosestraat. Een mooi rijtje oude bussen van de TET.

Het plantsoen gelegen tussen de Parkweg en de Stationsweg.

Naar het destijds op het eiland Sumatra zetelende "Gouvernement Atjeh en onderhorigheden" in het voormalige Ned. Oost-Indië. In zijn "Stad en Land van Twente" verwijst L.A. Stroink op blz. 512 naar een krantebericht van 18 april 1875, waaruit blijkt dat op deze plaats reeds het z.g. "Cliffordspark" was gelegen. Onder het bewind van deze Enschedese burgemeester (18 november 1867 t/m 30 juni 1869) zal dit park dus zijn aangelegd. Onder burgemeester Tj. van der Zee (1 juli 1884 t/m 30 juni 1896) zal het park naar deze voormalige Indische officier, bijgenaamd "De held van Soerian in Atjeh", zijn genoemd (niet officieel vastgesteld). Bij besluit van 27 maart 1951 vervallen; het toen benoemde Stationsplein omvat het gedeelte van de Parkweg van de Hengelosestraat tot de Prinsessetunnel, het Atjehpark en de Stationsweg eveneens tot de Prinsessetunnel.

Geen afbeelding ingesteld

1928

1900 €