Borneostraat

Printen
Op de hoek met de Beltstraat stond een eenvoudige boerenwoning opgaand in het stadsgebied. Later kwam daar het arbeidsbureau en nu is daar het zieken met de eerstehulppost. Het huis huis werd laatstelijk bewoond door de familie Langenbach die er geen bedrijf meer uitoefende. Wat opvalt het grote deel bovendeel van de gevel boven de niendeur, de kleine ramen en de lage toegangsdeuren voor het vee. In de muren is nog veel vakwerk van hout. De sigarenwinkel op de hoek met de Beldstraat is verbouwd maar staat er anno 2022 nog steeds. De woningen aldaar vormden een schrille tegenstelling met de nieuwbouw van de Oost-Indische buurt. In de oorlog was het nog erger. Verderop in de Borneostraat zou de Hogere Handelsschool )de HBS-A) en de christelijk gereformeerd kerk worden gebouwd. op nummer acht woonde Hendrik Eitink die zo mooi kon vertellen en schrijven oeot zien jongsjoaren.

Loopt van de Wooldriksweg tot de Beltstraat.

Borneostraat-30e.jpgBorneostraat-30e.jpg

1929

1900 €