R.K. School Maatschappelijk Werk

Printen
Opening 1 sept. 1950 later opgegaan in de Hogeschool Enschede 1e dir. Mej. Mr. M. Nuijens Zie ook kaart Hengeloscheweg.

1956

2000 €