Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel

Printen
Kort na de brand van 1862 besloot men tijdens een vergadering in de "sociëteit-tent" , een noodtent nabij het spoor, tot oprichting van de Twentsche Industrie en Handelsschool te Enschede. De eerste directeur werd dr. A. J. van Deinse (van 1863 tot 1886). Op 11 januari 1864 konden de eerste lessen aanvang nemen met 7 leerlingen in het tweede en 5 in het eerste studiejaar. Het fraaie gebouw had een ingangspartij en links de kamer van de rector en rechts de consiërgerie. In de rechtervleugel woonde eerst de directeur en later de conciërge. Geheel links was het schoolmuseum en om de hoek was de gymzaal.

De Nederlandse School voor Nijverheid en Handel.  Het was de eerste in zijn soort en stond zeer hoog aangeschreven, het Kottenpark College heeft daar nog de roots. De school stond aan de Haaksbergerstraat nr 33.

1900

1900 €