Plein West Indië Twekkelerveld.

Printen
Het Plein West-Indie maakt deel uit van een complex "volkswoningen". Het kwam gereed in 1913 volgens de plannen van architect Zeggelink. Er waren hier honderd vierenvijftig woningen in drie typen, De bouwkosten bedroegen per woning f 1824,-. Thans wordt er per huis voor ongeveer het tienvoudige gerenoveerd. Inclusief de grond (f 1,03 per meter) kwam een woning gemiddeld op f 2144,-. De huurprijs bedroeg f 2,90 tot f 3,60. De school aan de Bonairestraat, de openbare school voor gewoon lager onderwijs, startte als school 10 met als hoofd R. Lier. Hier stonden ook de heren Minkjan en Boswinkel voor de klas.

1934

1900 €