Paaschweiplein

Printen

Schreurserve. Gelegen tussen de Leemkuilstraat de Estrikstraat en de Ringovenstraat. Hier werd op paasmaandag (2e paasdag) de met"Emmausgang" aangeduide processie ontbonden en werd er in aansluiting daarop "Paaswei" gevierd, een voorloper van de huidige paas kermis.

1931

1900 €