Marktplein met de Ned. Herv. Kerk

Printen

Het marktplein met de Ned. Herv. Kerk gezien vanuit de Marktstraat. 
Op de tweede verdieping van de toren bevindt zich een ruimte met restanten van een (aan St. Michael gewijde?) kapel, waar de kloosterzusters door een koker het hoogaltaar konden zien teneinde de mis te volgen. De onderste galmgaten voor het carillon zijn dichtgemetseld. Op de achtergrond staat de winkel voor aardewerk (Sphinx) van Stolker (ook religieuze artikelen), thans V.V.V.-kantoor. Geheel rechts: het pand van Maseland, voor corsetten en fijnere dameskleding. Op de ladder is "Gasjantje" bezig de gaslantaarn (met haak) een zomerse beurt te geven (1900).

1907

1900 €