Markt met Concordia

Printen

Marktplein Noord. Het gedeelte rechts van de bomen was toen nog de Haverstraat, deze liep van de Langestraat tot de hoek Marktstraat/Langestraat. De agent is P. Keunings, hij legde eigenhandig in 1898 een "Bevolkingsboekje" aan van alle Enschedeers, zodat hij zijn sabel wel thuis kon laten. In die tijd bestond het korps uit zes veldwachters, waarvan o.a. Wessels en Getkate een zekere populariteit genoten. Waanders bekeurde nogal eens, maar straf volgde zelden.

1906

1900 €