Mark met R.C. Kerk

Printen
R.c. kerk op de plek van de huidige Jacobus Kerk. De langestraat met rechts de pastorie

1905

1900 €