De markt met de R. C. Kerk en fontein.

Printen
Op de plaats van het herdenkingsmonument stond voor 1912 deze "fontein" met een waterbassin (niet voor de paarden bestemd! ) en een lantaarn op een srneedijzeren sierwerk, Nog eerder stond hier de stadspomp, die weI voor algemeen gebruik in een behoefte voorzag, maar die niet opgewassen bleek tegen de brand. Links staat het pand met een gevarieerd verleden. In het midden zien we het oude stadhuis met de Windbrugstraat (nu Raadhuisstraat). Rechts is het Stroinkshuis (nu de zetel van het dekenaat) en de voormalige rooms-katholieke Sint-Jacobuskerk (van 1865 tot 1934).

De oude markt met de fontein die later plaats moest maken voor het brand monument, rechts de mooie Rooms Katholieke kerk in gotische stijl, die heeft ook plaats moeten maken en wel voor de Jacobus Kerk. Achterin het torentje van het oude stadhuis nog te zien.

Markt-1904-monument-e0ed0379.jpgMarkt-1904-monument-e0ed0379.jpg

1904

1900 €