Ned. Herv. Kerk op de Markt

Printen
De zuidgevel van de Grote Kerk met de oude stadstoren van voor de laatste grondige restauratie in 1929. De trans en de "klokkenstoel" werden toen vervangen door de "middeleeuwse" spits. De glazen zijn nu gevat in lood en gekleurd. Er zijn vee I merkwaardige details aan de stenen te ontdekken, zoals steenhouwersmerken (of huismerken ?). Een wapenschild, gedenkstenen, jaartallen, nissen en verbouwingen maken de kerk van "Anescede" een studie waard.

Een door-de-weekse dag omstreeks 1910 op de markt. De foto werd genomen vanuit de tuin voor de oude R.K. Jacobuskerk. De werkzaamheden hier zuIlen wel geen plechtige, historische opgraving betreffen. Want evenals men met de hoed in de hand, komt door het ganse land ... kom je in Enschede met de pet sur la tete, er ook nog net!