Kapucijnen Klooster Dolphia

Printen
Kapucijnen
De pastoor en kapelaan van Glanerbrug waren met de zielzorg
van de Dolphianen belast. Maar spoedig diende zich een betere
oplossing aan. De Minderbroeders Kapucijnen bleken in de omgeving
van Enschede op zoek te zijn naar een plek voor de stichting van een klein
seminarie (voor opleiding van priesters) en een noviciaat (voorbereiding op kloosterleven). Zij kregen ook het terrein bij de Bernadettekerk in het vizier, dat zich uitstekend voor de bouw van een klooster leende. De bereidheid van de
paters om het wijkpastoraat over te nemen vergemakkelijkte het bereiken
van een overeenkomst. Grond en gebouwen (kerk en woonhuis) werden op 24 juni 1935 door de Kapucijnen overgenomen . Op I augustus 1935 was er weer feest. Nu werden de eerste paters en broeders verwelkomd. Zij namen voorlopig hun intrek in het woonhuis voor de kerk. Op 12 augustus 1936 begon de bouw van het klooster dat een jaar later in gebruik kon worden genomen. In de veertiger jaren beleefde de kloostergemeenschap van Dolphia een bloeiperiode. Haar zielzorgelijke activiteiten beperkten zich niet tot de Bernadetteparochie, maar strekten zich over Enschede en een groot deel van Twente uit. De kloosterbezetting bestond doorgaans uit zo'n vijftig mannen.

Architect M. van Beek.

Capucijnen-Klooster-1945.jpgCapucijnen-Klooster-1945.jpg

1945

1900 €