Hotel Atlanta Het Blauwe Kruis

Printen
Aan de markt is het geheelonthouderskoffiehuis "Het Blauwe Kruis" sinds de vestiging in 1908 uitgegroeid van een eenvoudig logement tot een volwaardig hotel. Het is een van die pan den die met hun eenvoudige gevels, waaruit het karakter van de woonhuizen nog spreekt, nu als café-restaurant, samen het kerkplein omzomen. Een waardige bestemming zal dit ontmoetingscentrum een blijvende charme geven.

Hotel-restaurant Het Blauwe Kruis. Afdelings gebouw van N.C.G.O.V. Enschede, Nationale Christen Geheel-Onthouders Vereniging. Opgericht in 1818 door Ds C.S. Adema van Scheltema. De christelijke vereniging tegen alcohol misbruik. Ook wel de blauwe knoop ge