Glanerbrug Ned. Herv. Verenigingsgebouw.

Printen
In 1929 kreeg de Nederlans Hervormde gemeente de beschikking over een verenigingsgebouw aan de Veldstraat. voordien was mes voor een grote zaal aangewezen op Café Mulder. Typisch voor de saamhorigheid aan de Brug is dat het eerste kapitaal op een bazar door de vrouwenvereniging Martha is ingezameld in het katholieke verenigingsgebouw. Men leeft in het dorp samen. De beide kerkhoven liggen gescheiden door een spoorlijn. Dodenzorg is uniek voor ons land, geheel in particuliere handen. Dit gebouw is naar van Drachten, was zeer doelmatig voor vergaderingen, repetities en uitvoeringen van de jongens- en meisjesafdelingen, de knapen- en jongensvereniging, de zondagsschool en de commissies. in het begin was er gen vergunning. Later een zwak alcoholische. er werden ook bruiloften gegeven. De conciërges Spiele, rozenboom, Vos en Juul Hardick zwaaiden hier de scepter. In onze tijd vormde het beheer een blok aan het been voor de heren kerkvoogden. Met het teruglopen van de activiteiten moest het gebouw voor afbraak worden verkocht.
Glanerbrug-ver-geb-1930-0ac2b3be.jpgGlanerbrug-ver-geb-1930-0ac2b3be.jpg

1930

1900 €