Glanerbrug, Hotel Cafe Restaurant Droste

Printen

Groet uit Glanerbrug
Hotel, Café-Restaurant Droste

Gezicht vanaf de Eilermark op Glanerbrug, met links het Redemptoristenklooster en de zadeldaktoren; in het midden het dorp, links midden Toren van de Ned. Herv. Kerk en rechts de R.K. kerk, Vrouw Klomp sprak de woorden ,,0, wat is het hier een Tranendal", Vandaar de buurtnaam.

1921

1900 €