Enschedesestraat, Glanerbrug.

Printen
Een mooi stuk Rijksweg met de kazerne van de Koninklijke Marechaussee. Maar de jonen schijnt te peinzen over de vraag: wat is Glanerbrug nou eigenlijk? Het antwoord: een hoofdstraat met vijf straten rechts en vijf straten links; dan nog een spoorlijn en tramrails, wat huizen en dan heb je 't gehad! Maar wie dat zegt, komt zelf uit een gat! De kazerne met de stallen, waarop menigeen jaloers was, zijn nu afgebroken. In de middelste van de drie woningen woonde de grote Van Wijnen; ook Bliek, Pauw en Arends (om er enkele te vermelden) waren mensen, over wie nu nog met groot respect wordt gesproken. Zij namen een unieke plaats in.
Geen afbeelding ingesteld

1920

1900 €