Erve Kromhof

Printen
Erve 't Kromhof is gebouwd in het begin van de 19e eeuw. Erve 't Kromhof wordt reeds genoemd in het jaar 1280 in de toenmalige belastinglijsten. Het complex bestaat uit een een kleine boerderij, tegenwoordig in gebruik als een schuur en een Tweekaps boerderij met voorhuis uit 1950. Het boerderijcomplex heeft groot achterstallig onderhoud en een van de naastliggende schuren is op dit moment [2022] in verval c.q. staat op instorten.
Heutinkstraat 600.
Geheel in baksteen opgetrokken dubbel boerenhuis.Twee Niendeuren, Rondbogig, met omlijsting van afwisselend zandsteen en baksteen rollaag.Bovenrand van muizentandjes .Dubbele houten topgevel van vurenhout, geschulpte veren. Zandstenen plint. in de Zijgevel een grote Inrijdeur, in de onderschoer, omlijsting anders dan andere. in de beide topgevels vormig venster.
De erven in de Esmarke dateren uit de veertiende eeuw en waren meestal leengoederen.
Door vererving verwisselden de leengoederen nogal eens van eigenaar en bewoners.
De erven rond Enschede kwamen omstreeks 1602 in het bezit van de Graaf van Bentheim Tecklenburg Reda. De graaf bezat ook de Markerichterschap over de Esmarke waar zijn rentmeester als holtrichter optrad. De boeren kwamen hier een uitspraak vragen over echt en wet.
In De Haverkamp, op dit moment natuurgebied, lag in het midden een vrij vlak gedeelte waar voor de “markeverdeling” enkele boeren uit de zuid Esmarke gezamenlijk de koeien weidden. Bij de markeverdeling van 1845 zijn deze gronden toebedeeld aan de gebruikers van erve Overste, erve Hofstee, erve Rombos, erve Kromhof en ’t erve Schukkink.
Het is een zeer vruchtbare grond die tijdens de winter onder water stond en waar zomers wilde grassen groeiden. Deze gronden lagen tussen de eigendommen van ’t erve Schukkink en erve Kromhof.
In de Esmarke is in de loop de afgelopen zeshonderd jaar veel gebeurt, vreugde en verdriet en ziekten en kindersterfte waar geen kruid tegen gewassen was. Ondanks alles hebben de verschillende geslachten zich w

Erve Kromhof, buurtschap Zuid-Eschmarke.

1961

2000 €