Enschedesche Bierbrouwerij

Printen

De Enschedesche Bierbrouwerij van 1895, waar men volgens Beiersche trant brouwde. Sinds de fusie met de Grolsche (in 1922) is het vakmanschap verbeterd, door de grote ervaring aldaar (sinds 1677). Hier vulde men de eerste flessen met beugelsluiting.

De villa stond op het landgoed Nieuwlust van de fam. De Maere. Dit is later verkocht aan de brouwersfamilie Stroink die er in 1895 een brouwerij achter bouwde. Een groep Enschedese textielfabrikanten, handelaren en bankiers richten in 1895 de EBB op de "Enschedesche Bierbrouwerij".

 

Vestigingsadres

Landgoed Nieuwlust Enschede/Lonneker (gemeente Enschede)

Geschiedenis

 

Op 20 juni 1895 wordt de naamloze vennootschap "Enschedesche Bierbrouwerij" opgericht. De nieuw te bouwen brouwerij op het landgoed Nieuwlust op de grens van de gemeenten Enschedé en Lonneker komt in 1897 in productie. Met een jaarcapaciteit van 60.000 hl kan met recht gesproken worden van een op groote schaal ingerichte brouwerij.

Over de arbeidsvoorwaarden in de brouwerij verschijnt het volgende, in moderne ogen opvallend, bericht uit 1912: "Naar aanleiding van een verzoek van de arbeiders der Enschedesche bierbrouwerij, om wegens de duurte een toeslag op 't loon te ontvangen heeft de directie der brouwerij besloten, om in plaats van de 4 liter bier, welke de arbeiders per dag voor eigen gebruik krijgen, hun een loonsverhoging van f1,50 per week te verleenen. Wie wenscht voort te gaan bier te gebruiken, zal voortaan per dag niet meer dan 3 liter ontvangen, terwijl hem de 4e liter, tot een bedrag van f0,42 per week, in geld zal worden uitgekeerd."

Na de eerste wereldoorlog komt de Enschedesche, net als zoveel andere brouwerijen, in de financiële problemen. Over verslagjaar 1920 wordt besloten geen dividend uit te keren en in 1922 wordt brouwerij De Klok uit Groenlo, het latere Grolsch, bereid gevonden om alle aandelen over te nemen. De brouwerij wordt na de overname een vestiging van De Klok/Grolsch.

Enschedesche-bierbrouwerij-1906.jpgEnschedesche-bierbrouwerij-1906.jpg

1906

1900 €