Van Heek vanaf de Edo Bergsmabrug

Printen
Een blik vanaf de Edo Bergsmabrug in westelijke richting, langs de gigantische fabriekscomplexen van het grootste bedrijf in Twente, de trots van de Twentse textielnijverheid. Links rijen zich de gebouwen Transvaal, Kremersmaten, de Bothof (Van Heek & Co.), de weverij en het kantoor van Nico ter Kuile aaneen, afgewisseld door koeltorens en stoomketelhuizen. Rechts staat de stoere bomenrij langs de "Losserse weg" met de hier keurig onderhouden spoorsloot. Op het emplacement zorgen eigen wagons en eigen personeel voor aanvoer van grondstof en energie (katoen en kolen) en voor de afvoer van het gerede textielproduct.

1948

1900 €