Throstle Spinnerij Twenthe

Printen

Deze fabriek stond in Almelo, zie ook de kaart van Selfactor Spinnerij.

 

De Katoenstad Enschede , In de Throstle-afdeling onderging het garen een bewerking die het geschikt maakte voor plaatsing op de kops. De .Drolsters'' (vrouwen of meisjes die deze machines draaiende houden) kregen voor het zware werk hulp van mannen. Om zich temidden van het lawaai verstaanbaar te maken, moest men zich bedienen van een gebarentaal. Door beide handen recht op het hoofd te houden (als een hoge hoed) maakte men collega's attent op de komst van de superieur (,,'n heer"),

1905

1900 €