Strootpoort Twekkelo.

Printen
Deze fraaie zandstenen poort in Renaissancestijl (ca. 1615) vormt de entree van het landgoed. Hij is afkomstig van het voormalige Huis Hengelo en vormt daarvan één van de weinige nog tastbare herinneringen. Na afbraak van de havezate in 1821, werd de poort verplaatst naar Hotel De Klomp in Enschede. In 1902 werd de poort gekocht door G.J. van Heek en kwam te staan op zijn huidige locatie aan de Strootsweg.