Vijvertje Kerkedennen Usselo Lonneker

Printen
Een gegraven vijvertje troffen we aan bij de Kerkedennen, die we moeten zoeken in Ruthbeek, in het hectaren grote natuurreservaat van het landgoed Zonnebeek. Een vennetje heeft wisselende waterstand als gevolg van regenachtige of een droge periode. Er is bijzonder schaarse fauna en flora te ontdekken in deze biotopen. Jan Berhard van Heek, gehuwd met de Amerikaanse Edwina Bur-Ewing liet de villa Zonnebeek bouwen naar het voorbeeld van de kantoenplanters yuit het zuiden als een Twents wit huis. Volgens de kaart van de gemeente Lonneker van 1917 waren zijn noabers die van erven Rutbeek, de muienboer, Joostink, de Leppe, Lefertboer, B.J. Rot en Klanderman. De Rutbeek gelegen ten oosten van de grindweg van Haaksbergen naar Enschede was een geïsoleerd boerschop van de kern van Usselo gescheiden door laat ontgonnen moerassige heidevelden en dennenbossen.

Vijver in Usselo toen gemeente Lonneker. 

Usselo-Kerkedennen-1931.jpgUsselo-Kerkedennen-1931.jpg

1931

1900 €