Het aanstellen en kiezen van burgemeesters heeft door de eeuwen heen nogal wat verandering ondergaan.
Dit is niet in een paar woorden uit te leggen. De bestuurlijke vormen werden mede bepaald door wie in een bepaalde tijd de baas was in Nederland of gedeelten daarvan.
Dat Enschede een vrijheid had in het aanstellen van het stadsbestuur komt voort uit de stadsrechten. Hieraan werd nogal eens getrokken door de Drost die zo probeerde om meer invloed te krijgen.
"1585 In dat jaar evenwel wilde Joan Mulert tot Voorst, van Konings zijde Drost van Twente, 1581-1597 en 1605-1610, zich het recht aanmatigen van de verkiezing der Schepenen te Enschede, waarom de stad de tusschenkomst van de Heeren van Deventer inriepen, met dat gevolg, dat de Drost beloofde geen Schepenen te zullen aanstellen."
"Den 6 October van vorige jaar 1584 was tot Drost van Staatsche zijde benoemd Joan van Voorst ten Grimberge. Den 29 Juli 1592 beklaagde zich de stad Enschede bij François de Verdugo, Konings Stadhouder van Overijsel, over genoemden Drost Mulert en den last, dien zij van hem te verduren had, met het verzoek in hare oude privilegien te blijven gehandhaafd. De Stadhouder gelastte den Drost dienovereenkomstig."

Waarschijnlijk kreeg de Drost van Twente later wel zijn gewenste invloed in het aanstellen van Schepenen, maar dat is niet helemaal duidelijk.

De provincie Overijssel werd in 1795 een deel van de Bataafse Republiek en ging in 1806 behoren tot het Koninkrijk Holland. In deze periode werden de adellijke privileges afgeschaft en het bestuur drastisch hervormd.

Tot 1810 bestond het bestuur van de gemeente uit Schepenen (6 burgemeesters) en gemeensluiden (6). De Schepenen werden door de Drost aangesteld en de gemeensluiden werden door de bevolking voorgedragen.
1810 opsplitsing van Enschede in twee gemeenten, gemeente Enschede met de Eschmarke en Gemeente Lonneker met elk nog 1 burgemeester.

In 1810 werd het Franse systeem (onder Napoleon) ingevoerd en de burgemeester heette Maere in 1813 werd de Maere van Enschede burgemeester en die van Lonneker scout, later weer burgemeester.

In 1934 zijn de gemeenten Lonneker en Enschede samengevoegd en daardoor is er van af die tijd maar 1 burgemeester.
Het schema is niet geheel compleet en is voor aanvullingen vatbaar.

Belangrijkste bron "Geschiedenis van Enschede door Dr. A. Benthem Gz."
17e eeuw
(1618-1622) - Albert (Albertus) de Laer (ovl. na 1628)
(1627) - Everwi(j)n Palthe (2), (1609-1669 (?)) burgemeester van Enschede (na 1627 tot 1639)
(1629) - Johan toe Wagelaer (±1565-±1640)
(1637) - Derck Jorissen
(1644) - Leyffert Lasonder (±1595-?)
(1646) - In 1646 Derck Rooters, Hendrik Derckenck, Berend Thyesinck, Joan Cost, Herman Menkmaeth en .....
(<1651) - Johan Becker (±1605-±1675)
(1659) - In 1659 Jan Cost Sr., Everwijn Palthe, Heinrich Derckinck, Berent Thyesinck, ... Thye, en Jurriaan Stroycnk (1).
(1651-1672) - Jurrian Stroink (Jurrian Stroink Rutgersz) (±1615-1684) (1)
(1660) - In 1660 6 borgermeisters, n.l. Joan Cost Senior, Everw. Palthe (2), Heinrich Derckink, Thijesinck, Thije en Jurrian Stroynck (1)
(1660-1682) - Laurens Lasonder (alias: Lasunders) (geb. 1613-1617, ovl. 1680-1684)
(1669) - Gerhard Palthe (?-1678)
(1677) - Hendrik Teylers (1612-?)
(1679-1710) - Gerrit Lasonder (±1640-±1720)
(1682) - Jan Leurink
( - ) - Hermannus Stroynck (geb. ca. 1645, ovl. 1721)
( - ) - Hendrik Cost (geb. 1605-1615, ovl. na 1680)
( - ) - Pelgrom Lasonder (geb. 1645-1652, ovl. 1717-1724)
( - ) - Leffert Lasonder (alias Smid) (geb. na 1-1-1580 vóór 1-1-1590, ovl. na 1665 voor 1670)


18e eeuw
in 1708 waren Gerrit van Lassonder, Pelgrim Jorrisen, Jan Steenbergh, Gerrit Elshoff, Jan Stroinck en Jan ten Bouhuys burgermeester.
In 1732 Gerrit Elshof, Abbraham Strick, Jan Becker Linthuis, Hendric Pennink, Lam,bertus Stokman en Roelof Beckers.
In 1748 Jan Willen Zwiers, Hendricus Pennink
In 1749 Hendrik Pennink, Jan Steenberg, Hendrik Hoedenmaker, Hendrik Gerritzen, Jorryen Stroink en Hendrik Sweers.
In 1763 Jan Berend Lasonder, Hendrik Weddelink, Hendrik Hoedenmaker (1772 gestopt), Hendrik Gerritzen, Jorryen Stroink en Hendrik Sweers.
Bernardus Immink (1780 gestopt)
In 1782 Hendrik Swiers, Jan Berend Lasonder, Hendrik Weddelink, Engbert ter Kuile, Hendrik Jan van Heek en Hieronymus Pennink.
(1785) - Hieronimus Pennink (1745-1830).
( - ) - Jurriaan Stroink (1704-1764)
( - ) - Jan Stroink (±1645-±1720)
( - ) - Nicolaas Stoltenkamp (±1680-±1755)
( - ) - Jan Bossier (1684-1765)
( - ) - Laurens Bekker (±1690-±1760)
( -1772 ) - Hendrik Hoedemaker (1733-1814)
( - ) - Hendrik Pennink (1691-1770
( - ) - Hendrik Zwiers

19e eeuw
In 1803 Door het Departementaal bestuur benoemd Engbert ter Kuile, Jan Lasonder (geb.1740),
Hendrik Jan van Heek (1733-1808), Bernardus Immink, Berent van Lochem,en Johannes Wagelaar.
(1808?-) - Johannes Wagelaar
(1811-1818) - Jan Bernard Blijdenstein (1756-1826) De Maire
(1818-1829) - Jan van Lochem Jz. (1774-1829)
(1829-1851) - Hendrik ter Kuile (1779-1853)
(1851-1862) - Lambertus. ten Cate (1796-1871)
(1862-1862) - Gerrard Adriaan Loeff (1835-1919)
(1863-1867) - Willem Christiaan Theodorus van Nahuys (1820-1901)
(1867-1869) - Jhr. George Antonie Clifford
(1869-1884) - Jacobus Petrus Sprenger van Eyk (1834-1911)
(1884-1896) - Tjeerd van der Zee (1840-1916)

20e eeuw
(1896 - 1932) - Edo Bergsma (1862-1948)
(1933 - 1944) - J. J. G. E. Rückert (1946 eervol ontslag)
(1944 - 1944) - Waarnemend NSB-er J. H. Oonk
(1944 - 1945) - Waarnemend NSB-er W. R. Jager
(1945 - 1946) - Waarnemend J. W. A. (Matheus) van Hattum
(1946 - 1958) - Meine van Veen (1893-1970)
(1958 - 1965) - Wim Thomassen (1909-2001)
(1965 - 1977) - Auke Vleer (1911-1981)
(1977 - 1977) - Waarnemend Dirk Roelofs (1919-2004)
(1977 - 1994) - Ko Wierenga (1933-2013)

21e eeuw
(1994 - 2005) - Jan Mans 
(2005 - 2014) - Peter den Oudsten 
(2015) - Fred de Graaf (waarnemend)
(2015 - 2021) - Onno van Veldhuizen
(2020 - 2021) - Henk Jan Meijer (waarnemend)
(2021 - 2022) - Theo Bovens (waarnemend)
(2022 - heden) - Roelof Bleker


Burgemeesters van Lonneker
(1811) - Othmar ten Cate (1757-1815) Maire gemeente Lonneker
(1811-1818) Joan Theodoor Christiaan Thummius
(1818-1833) - Willem Philip Christiaan Greve (1768-1833
(1833-1852) - Jan Matthijs Greve (zoon van W. P .C. Greve) (1796-....)
(1852-1859) - Willem Philip Carel Pennink (1823-1859)
(1859-1893) - Adolph Willem Storm van "s Gravesande (1817-1893)
(1893-1905) - Eduard (Emil) Jacobs (1855-1921)
(1906-1930) - Meinardus Albertus Hendrikus Martinus Stroink (1865-1930)
(1930-1934)- J. G. Manssen laatste burgemeester van Lonneker.